Expanzia svetov wellnessu Wellness je životne dôležitým odvetvím pre svetové hospodárstvo. Od roku 2015 stabilne rastie a je jedným z vedúcich sektorov medzinárodného rozvoja. Len si pomyslite, že od roku 2015 do roku 2017 sa wellness cestovný ruch zvýšil o 6,5% -...

preèítajte si viac