Operation manual

You choose the date and time of your sauna session.

„When you click on your sauna location, you will see a calendar with available dates and times for sauna sessions. Reservations can be made at least three hours before the start time. After selecting a date and time and filling in your personal details, you will be redirected to the payment gateway.“

After successful booking you will receive an email with instructions.

„In this email you will find information on how to get to the sauna and where to park. How to unlock the sauna and what you can find in it. How to use the sauna, along with recommendations and suggestions. And last but not least, what to do after you’ve had your sauna.“

Arriving at the sauna and taking a sauna.

„In this step you will arrive at your booked date and time to the sauna . In the sauna, a well-deserved rest is waiting for you.“

You check the sauna and lock

„And finally, once you’ve finished tuning, you check that the container is properly prepared, as instructed, so that you can close and lock it.“

Vyberiete si dátum a čas saunovania.

„Po rozkliknutí Vašej lokality pre saunovanie sa Vám zobrazí kalendár s dostupnými termínmi a časmi pre saunovanie. Rezervácia sa dá vytvoriť minimálne tri hodiny pred jej začiatkom.“

Po úspešnej rezervácií obdržíte email s inštrukciami.

„V tomto emaili nájdete informácie o tom ako sa dostanete ku saune, príp. kde zaparkovať. Ako saunu odomknete a čo v nej nájdete. Ako sa saunovať, spolu s odporúčaniami a doporučeniami. A v poslednom rade ako postupovať po dosaunovaní.“

Príchod do sauny a saunovanie sa.

„V tomto kroku prídete na Vami rezervovaný dátum a čas do sauny . V saune na Vás už čaká zaslúžený oddych.“

Skontrolujete saunu a zamknete

„No a na záver, po dosaunovaní skontrolujete či je kontajner v zmysle inštrukcií správne pripravený na to, aby ste ho mohli zatvoriť a zamknúť.“